obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Výsadba ovocných dřevin: Na podzim se sazenice snadno ujímají

Podzim je časem sklizně úrody ovocných stromů, ale také dobou vhodnou pro výběr a výsadbu nových dřevin. Proč může být výhodnější sázet je nyní, nežli na jaře?

Vhodné sazenice stromků a keřů vybíráme v dobré pěstitelské prodejně a před nákupem je pečlivě prohlédneme. Důležitá je především hojnost a kvalita jejich kořenů. Kromě dobrého stavu kořenů je pak pro to, aby se stromek či keř ujaly, důležitý sestřih kořenů i jejich nadzemní části (budoucí koruny). Přitom sestřih koruny se nemusíme bát udělat hlubší. Pokud se sazenice ujme v kořenové části, větve v koruně vždy dorostou a můžeme je pak dále upravit.

První mrazy ještě půdou neproniknou do hloubky První mrazy ještě půdou neproniknou do hloubky Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Proč se na podzim stromky ujímají lépe?

Kdysi se hojně doporučovalo sazenice ovocných dřevin sázet na jaře do „teplé březnové či dubnové země“. Pravda, v březnu a dubnu už je půda na povrchu dost prohřátá až přehřátá. Ovšem stromek či keř sázíme do hloubky 20–40 cm a v této hloubce bývá zem ještě studená až promrzlá. Přitom zvláště kořeny teplomilných meruněk a broskvoní vyžadují v této hloubce teploty alespoň 8–10 °C (jádroviny alespoň 5–6 °C), aby se u nich mohlo vyvinout životně důležité kořenové vlášení. Takže pravděpodobnost ujmutí na jaře vysazených ovocných dřevin podle mně proto nižší.
Oproti tomu v říjnu až do poloviny listopadu sice mohou první podzimní mrazíky vytvořit v půdě promrzlou povrchovou vrstvu silnou 2–3 cm, ale pod ní má zem stále dostatečnou teplotu, aby se kořeny sazenic ujaly.

I stromky zasazené v první půlce listopadu do zimy zakoření I stromky zasazené v první půlce listopadu do zimy zakoření Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zálivka a sestřih

Nový stromek nebo keř pak po vysazení do vykopané jámy jednorázově zalijeme. Úpravu kořenů před vysazením uděláme ostrými nůžkami, aby řezy byly čisté, a po vysazení rovněž silně seřízneme i korunku. Takto na podzim vysazené jádroviny či teplomilné meruňky, broskvoně a i další peckoviny stačí před promrznutím země do větší hloubky bezpečně zakořenit a přečkat zimu do jarního probuzení k novému růstu.

Akční letáky