Protože masopust v kalendářích běžně vyznačený nebývá, připravili jsme pro vás přehled, na kdy letos připadá.

Kdy začíná masopustní období?

Masopust je období, které začíná po svátku Tří králů (6. ledna) a trvá až do začátku postní doby. Slaví se však především jeho závěrečné tři dny. Závěr masopustu má v různých regionech vlastní označení. Je známý např. jako bláznivé dny, ostatky, ostatek, fašank, šibřinky, končiny.

  • Tučný čtvrtek 11. února 2021
  • Masopustní neděle 14. února 2021
  • Masopustní úterý 16. února 2021
  • Popeleční středa 17. února 2021

Ačkoli nejde o církevní svátek, termín masopustu se určuje podle data Velikonoc (Velikonoční neděle vychází v roce 2021 na 4. dubna). Masopustní úterý předchází Popeleční středě, která v letošním roce připadá na 17. února. Právě ona zahajuje předvelikonoční postní období. Díky tomu, že Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, může masopustní neděle připadnout na období delší než měsíc (od 1. února do 7. března).

Tučný čtvrtek – předchází Popeleční středě. Příprava na masopust tradičně začínala ve čtvrtek před masopustní nedělí (odtud název "tučný čtvrtek" či "tučňák"). Podle tradice má v tento den člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.

Taneční neděle - hlavní masopustní zábava tradičně začínala v neděli. Po bohatém obědě se lidé chystali na taneční zábavu, která se často protáhla až do rána. V každém kraji si lidé vymysleli jiné názvy a jiné zvyklosti. Například v Praze vznikly v 18. století masopustní plesy zvané reduty, určené pro bohatší vrstvy.

Maškarní úterý (masopustní úterý) - bylo vyvrcholením masopustu. Právě tento den se pořádaly průvody maškar nebo se předváděly žákovské divadelní hry. K nejoblíbenějším námětům patřil soud s opilcem Bakchusem. Takto líčí závěr masopustu Božena Němcová ve své knize Babička: „Poslední den masopustu přišly ještě s velikým povykem maškary, v čele sám masopust; byl celý ověšen hrachovinou jako medvěd. V každém stavení utrhly s něho hospodyně kousek a schovaly. Ten kousek hrachoviny z masopustu dávaly husám do hnízd, když je nasazovaly, aby prý dobře seděly.“

Popeleční středa následuje po masopustním úterý. Připadá na 46. den před Velikonoční nedělí a je vlastně prvním dnem postní doby.

Výpočet data masopustu

Důležitý údaj pro výpočet data masopustu je datum úplňku po prvním jarním dnu (21. březen). V roce 2021 připadá tento úplněk na 26. března. Velikonoce začínají v pátek po zmíněném prvním jarním úplňku, tedy Velký pátek vychází v roce 2021 na 2. dubna, Velikonoční pondělí na 5. dubna.