Dozrávající plodenství árónu plamatého potkáte v našich lesích koncem léta.
Zdroj: Shutterstock.com / Martin Fowler

Árón – tajemná rostlina zaujme v lese i na zahradě

Nejméně dvakrát ročně poutá árón zvýšenou pozornost. Poprvé v době květu, kdy zaujme svou velikostí, tvarem i barvou toulce. Neméně překvapí dozrávající plody v podobě zářivě červenýchi bobulí.

Árón východní nebo plamatý?

Árón plamatý upoutá v době květu výrazným toulcem. Árón plamatý upoutá v době květu výrazným toulcem. Zdroj: Shutterstock.com / Iva Vagnerova

V České republice se můžete setkat se dvěma podobnými zástupci čeledi áronovité (Araceae) - vzácnějším árónem plamatým (Arum maculatum), který u nás patří mezi chráněné druhy (kategorie C3 – ohrožený druh) a velmi podobným árónem východním (Arum cylindraceum). Pokud se nechcete zatěžovat zevrubnějším botanickým zkoumáním rostliny, můžete druh „poznat“ s velkou pravděpodobností podle lokality výskytu. Zatímco árón plamatý roste pouze místy v Čechách, árón východní objevíte především v teplejších oblastech Moravy. 

Árón plamatý (Arum maculatum) je velmi dekorativní bylina s vytrvalým hlízovitým oddenkem a se zajímavým květenstvím v polozavřeném toulci. Pro skvrny na listech si vysloužil lidový název pokakánek, někde mu říkají blázinec. Zmínka o áronu se objevuje i v pověstech. Lidé rostlině jí říkali "vaňour" nebo také "čertův zub". Tradovalo se, že v noci její hlíza hlasitě mlaskala, rostlina se všelijak kroutila a pohybovala. Říkávalo se, že je dobrá hlavně pro koně, kteří jsou po ní zdraví a čilí. Nejlepší byla vykopaná o svatojánské noci, kdy měla mnohem větší čarovné účinky. 

Áron plamatý podtkáte spíše v západní části naší republiky. Áron plamatý podtkáte spíše v západní části naší republiky. Zdroj: Shutterstock.com / Martin Fowler

Zahradám sluší árón italský

V zahradách se obvykle pěstuje dekorativní árón italský (Arum italicum) . V přírodě roste v jižní Evropě, Itálii, Holandsku, Velké Británii, na Krymu a Kavkaze. V zahradách se tento druh vysazuje nejen pro zajímavé květy, ale také pro okrasné, mramorované listy. Árón italský prospívá ve vlhčí, výživné zemině, v polostínu až stínu. Árón se často využívá pro oživení prázdných míst pod stromy a keři či stinných míst na skalce. 

Árón italský se pěstuje v našich zahradách jako okrasná rostlina. Árón italský se pěstuje v našich zahradách jako okrasná rostlina. Zdroj: Shutterstock.com / Wiert nieuman

Jak se neotrávit árónem?

Celá rostlina je vysoce toxická (nejen pro lidi, ale také pro zvířata), sušením či vařením se jedovatost zmírňuje či zcela ztrácí. Dráždivé účinky má na kůži také šťáva z áronu, určitě bychom se měli vyvarovat potřísnění. Árony u nás kvetou v dubnu a květnu, plody - červené bobule nasládlé chuti, se vybarvují koncem léta. Hlízy obsahují velké množství cukrů a škrobů, v době nouze se používaly jako náhražka brambor nebo se z nich připravovala mouka, která se přidávala při pečení chleba.

Nebezpečí záměny s česnekem medvědím: protože árón roste hlavně ve vlhkých lužních nebo jiných listnatých lesích, často se nachází na stejných lokalitách, jako česnek medvědí. Na první pohled je tvar listů obou rostlin výrazně jiný. Nicméně někteří sběrači česneku, kteří touží mít rychle a hodně nasbíráno, vytrhají všechny zelené listy. 

První pomoc při otravě 

V případě podezření na otravu árónem co nejrychleji kontaktujte lékaře, zvlášť po konzumaci plodů, které jsou považovány za velmi jedovaté. Jako první pomoc se podává aktivní uhlí (alespoň 5 – 8 rozdrcených tablet smíchaných s nápojem nebo polotekutým pokrmem, např. jogurtem, ovocnou přesnídávkou apod.). Po požití se vždy doporučuje hospitalizace. Informace o první pomoci při otravách poskytuje Toxikologické informační středisko na telefonních číslech: 224 919 293 a 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba) Více na www.tis-cz.cz

Akční letáky