obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Dejte pozor při nákupu pyrotechniky!

Ačkoliv rachejtle bývají označovany jako zábavná pyrotechnika, nejde o hračky. Tím spíš si při nákupu raket, petard a dalšího novoročního střeliva všímejte, zda jsou opatřeny znakem státní zkušebny!

K půlnoční oslavě nového roku patří i rachejtle a ohňostroje. Obchody nabízejí zábavní pyrotechniku dováženou hlavně z Číny, Itálie nebo Slovenska, domácích výrobců je jen několik. V každém případě by výrobky měly splňovat bezpečnostní normy. Zajímejte se při nákupu, zda to tak opravdu je!

Na bezpečnost prodávané pyrotechniky dohlíží Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Na vybraných vzorcích zkouší a ověřuje zejména jejich manipulační a dopravní bezpečnost, odolnost proti mechanickému poškození pádem, způsobilost použití při různých teplotách, fyzikální a chemickou stabilitu, povolený obsah pyrotechnických složek a výbušnin pro uvedenou třídu nebezpečnosti.

Posuzuje se rovněž vzhled, celistvost obalu a údaje včetně návodu na použití, spolehlivost, bezpečnost. Produkty, které projdou celým procesem bez úhony, získají příslušný certifikát a smějí být prodávány.

petardy - tzv. žabky petardy - tzv. žabky Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Tak se prověřují tzv. fontány, římské svíce, rakety, petardy a další zábavná pyrotechnika, s jejichž pomocí lze vytvářet světelné, hlukové a dýmové efekty, využívané zejména při ohňostrojích.

Jak vypadá zkušební značka

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz Značka má tvar oválu, uvnitř je lvíček a doplňující informace: XXX znamená číslo certifikátu (to by nemělo přesáhnout třímístné číslo), YY označuje rok vydání certifikace, Z–Z třídu nebezpečnosti.

 

Na co dbát při nákupu

Symbol, který je dokladem toho, že zboží prošlo státní zkušebnou, musí být na každém – i na tom nejmenším – spotřebitelském balení.

Označení zaručuje, že výrobek je při správném používání bezpečný, což však ještě neznamená, že si jej může kdykoli, kdekoli a kdokoli koupit.

Zábavní pyrotechniku I. třídy lze koupit v podstatě kdekoli, třeba i v tržnici.

S pyrotechnikou II. a III. třídy je to už o něco složitější: Může se prodávat jen v „kamenných“ obchodech. Při koupi výrobků zařazených do III. třídy je navíc nutné předložit průkaz odpalovače ohňostroje.

petardy petardy Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Na nákup pyrotechniky IV. třídy už je potřeba schválení projektu vydané Českým báňským úřadem. Veškeré prodávané zboží musí být zabalené v neporušeném obalu a označené výše zmíněným speciálním symbolem, samozřejmě nesmí chybět ani srozumitelný návod v češtině a viditelně vyznačené datum spotřeby.

Které jsou nejoblíbenější

Velkému zájmu spotřebitelů se těší kulové pumy, římské svíce, fontány, rakety, petardy a další výrobky vydávající hluk. Nejčastěji pro ně kupující míří do hypermarketů a supermarketů (55 % dotázaných), nejméně zábavní pyrotechniky se kupuje na tržištích a v internetových obchodech.

Tipy pro nákup a správné zacházení

  • Nakupujte pouze zboží, které je dobře zabalené v neporušeném obalu, řádně označené státní zkušebnou, obsahuje srozumitelný návod v češtině (jeho součástí by měla být i informace o bezpečném znehodnocení pyrotechniky, pokud by snad selhala) a je na něm řádně vyznačeno datum spotřeby.
  • Nejbezpečnější je nákup v kamenném obchodu, který je větší zárukou toho, že je zboží skutečně kvalitní.
  • S pyrotechnikou zacházejte vždy opatrně a přesně podle pokynů výrobce, neodborná manipulace by se nemusela vyplatit.
  • Nikdy nenechte s těmito výrobky manipulovat děti.
  • Petardy a rachejtle nikdy nepoužívejte v uzavřené místnosti.
  • Při používání zábavní pyrotechniky buďte nejen opatrní, ale také ohleduplní – kromě zranění sebe či druhých byste mohli snadno způsobit požár u sousedů nebo podpálit automobil!

Připraveno pro Receptář ve spolupráci se sdružením Spotrebitel.cz

Akční letáky