obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Atlas ptáků: ledňáček říční, skorec vodní a brkoslav severní

Oslnivý ledňáček i skorec se potápí a proplouvají peřejemi. Je krásný zážitek spatřit je. Ani na brkoslava, severního hosta, jen tak nezapomenete, pokud budete mít to štěstí potkat ho.

Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)

Řád: pěvci (Passeriformes), čeleď: brkoslavovití (Bombycillidae)

Tohoto fešáka u nás můžeme spatřit pouze v zimě, a to jen v některých letech. Hejnka brkoslavů Českou republikou na podzim a na jaře občas protahují a někdy zde i zimují. Brkoslav je až 18 cm velký. Chocholku na hlavě může vztyčovat podle nálady. Za letu hejna připomínají špačky.
Potrava: V létě ve své domovině hledá pro sebe i pro mláďata hmyz. V zimě se krmí bobulemi všeho druhu. Magnetem jsou pro něj jeřabiny, plody hlohu, hlohyně, aronie, skalníku, svídy a dalších dřevin.
Hnízdění: V chladných lesích na severovýchodě Evropy si v korunách jehličnanů nebo bříz staví mechová hnízdečka vystlaná sobí srstí.

Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Skorec vodní (Cinclus cinclus)

Řád: pěvci (Passeriformes), čeleď: skorcovití (Cinclidae)

U nezamrzajících říček můžeme čiperného skorce spatřit i v zimě. Je výborným plavcem a potápěčem, umí dokonce chodit po dně potoků. Tekoucí vodě je věrný celoročně, za tuhých zim zaletí i k větším řekám, výjimečně k moři. Je až 18 cm velký, bílá hruď slouží jako maskování nad zpěněnou vodou, hřbet splývá s kameny.
Potrava: Hledá vodní hmyz a jeho larvy, měkkýše i drobné rybky. Loví je při brouzdání mělčinou i při potápění v peřejích.
Hnízdění: Kulovité hnízdo z travin a mechu ukrývá pod převislé břehy nebo za ochrannou clonou vodopádu. Mezi dubnem a červencem odchovají skorci čtyř až šestičetnou snůšku i dvakrát.

Skorec vodní (Cinclus cinclus) Skorec vodní (Cinclus cinclus) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Řád: srostloprstí (Coraciiformes), čeleď: ledňáčkovití (Alcedinidae)

Klenot naší přírody hýří barvami a leskem, ve třpytu nad vodou se však snadno ztratí. Jeho domovem jsou břehy řek, říček, zatopených lomů. Výjimečně zavítá k zahradnímu jezírku. Nezamrzajícím vodám je věrný i v zimě. Kvůli nedostatku vodných míst k hnízdění je silně ohrožený.
Potrava: Hbitý lovec rybek a vodních bezobratlých číhá na větvi či stéblu nad vodou nebo víří křídly nad hladinou. Za kořistí se do vody vrhá střemhlav, je hbitý potápěč.
Hnízdění: Ledňáčci si v hlinitých březích nad vodou hloubí hnízdní nory. Mláďatům podestýlají rybími kostmi. Mezi dubnem a červencem jich odchovají pět až sedm i dvakrát.

Ledňáček říční (Alcedo atthis) Ledňáček říční (Alcedo atthis) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Akční letáky