Jaká je historie tohoto králičího plemena a kdo má na jeho vzniku zásluhu?

Českého albína vyšlechtil RNDr. Žofka z Kladna. Jak název napovídá, mluvíme o králíkovi čistě bílé barvy. Plemeno vzniklo v roce 1928 a o tři roky později bylo oficiálně uznáno na Hospodářské výstavě v Praze, kde bylo prezentováno. Biolog Žofka k jeho vyšlechtění použil křížení belgických obrů albínů, divokých králíků a leporidů, což je název pro králičí křížence. Připouštěl i moravské obry a postupně získával potomstvo bílé barvy. Výsledkem šestiletého snažení byl nakonec český albín, králík s vysokou užitkovostí, dobrou rozmnožovací a růstovou schopností a jateční výtěžností. Zajímavý byl i druhý Žofkův záměr, a to vyšlechtit králíka s vysokou kvalitou kožky, která by byla využitelná k šití kožíšků pro ženy a děti kladenských havířů a hutníků. Kladenští chovatelé na svého rodáka nezapomínají a na jeho počest každoročně při jarní výstavě pořádají memoriál O pohár dr. Žofky. Hlavní cenu, velký pohár, mají v držení pouze dva chovatelé – Jaroslav Těšínský z Chotěměřic a já. Tuto chovatelskou poctu jsme obdrželi za nejlepší kolekci českých albínů, kterou musí chovatel obhájit tři roky po sobě.

V rámci Českého svazu chovatelů existuje činorodý Klub chovatelů českého albína. Co je jeho hlavním úkolem?


Náš klub patří k nejstarším v republice, byl založen před pětačtyřiceti roky. V poválečných letech stavy českého albína silně poklesly. A tak odborná komise chovatelů králíků ČSCHDZ hledala způsob obnovy jeho chovu. Antonín Novák z Nesvačil této příležitosti využil a obětavě získával adresy zbylých chovatelů českého albína. S nimi pak připravil speciální expozici těchto králíků na výstavě v Benešově–Černém Lese. Uvádí se, že tam bylo vystaveno sto šedesát zvířat a ustanoven Klub českého albína. Později byl tento klub rozšířen o hototského králíka, proto současný název klubu zní Klub chovatelů králíků českých albínů a hototských bílých. Pravidelně organizujeme výstavy, expozice a speciálku, zabýváme se šlechtitelstvím, výměnou zkušeností i náborem nových členů.

Jaké jsou cíle šlechtitelské práce klubu?

Tak především musíme eliminovat vliv plemen, která byla použita k regeneraci českého albína. Snahou vyšší plemenitby, kterou jsme v klubu zavedli asi před pěti lety, je dosazení typově shodných jedinců ve většině našich chovů. Například se snažíme sjednotit tvar zádě u zvířat, odstranit vystouplé lopatky a hrboly kyčelních kloubů, volnou kůži a lalůčky na krku u králic, a tak albína co nejvíce přiblížit platnému vzorníku. Český albín se musí vyznačovat vzpřímeným postojem, osvaleným tělem, správnou délkou a tvarem uší, které jsou lžičkovitě otevřené s takzvanou vlnou. Hlavním znakem plemena je srst, která musí být hustá s výraznými stříbrnými pesíky, barva je po celém těle bílá. Oči jsou růžové s karmínovou panenkou. Zvířata v této kvalitě se na výstavách už objevují pravidelně.

Proč jste si vybral právě české albíny?

Protože český albín jako národní plemeno je naším rodinným stříbrem. Je to kožešinový králík s vysokou masnou užitkovostí, bez zvláštních nároků na krmení a ustájení a samice jsou velmi dobré matky. Jeho chovem se mohou zabývat i začátečníci. Je zařazen do skupiny plemen střední velikosti a jeho hmotnost se pohybuje mezi čtyřmi až pěti kilogramy. Můj chov tvoří čtyři nepříbuzní samci a osm samic. Chovné kusy, které získaly na výstavách výborná ocenění a dávají geneticky dobré potomstvo, nechávám v chovu déle. Pět až šest let. Samozřejmě, čím jsou starší, tím mají méně mláďat. Pro zajímavost, tito králíci jsou tak při chuti, že při krmení mlaskají.

S českými albíny jste získal přední chovatelská ocenění včetně několika titulů Šampion klubu.

Rád bych získal i titul Mistr klubu a snad někdy v budoucnu představil chovatelské veřejnosti evropského šampiona, což je v chovu králíků pomyslný Olymp.