Kromě výrazu, chování i hlasového projevu nám může o momentální psychické kondici psa hodně prozradit i jeho ocas. Ostatně asi každý z nás v dětství slyšel, že „pejsek radostně vrtěl ocasem“. Ale škála emocí, které pes pomocí ocasu vyjadřuje, je mnohem širší, pes také ocasem jen nevrtí. Z toho důvodu se vedou často vášnivé debaty o kupírování neboli zkracování ocasu. Psi s kupírovanými ocasy se údajně dostávají do psích šarvátek dvakrát častěji než ti, kteří mají ocas v přirozené délce, a mohou tedy s ostatními psy lépe komunikovat. I mezi odborníky se již od kupírování ustupuje, a u některých plemen dokonce došlo ke změně standardu, a kupírovaný ocas psa vyřazuje z chovu i výstav.

Ocas je prostě pro většinu psů opravdu důležitý, a kdo se naučí jeho základní pravidla, pronikne snadněji do psí nálady a vyvaruje se možných neblahých situací. Vědci dokonce tvrdí, že je dobré všímat si toho, jakým směrem pes ocasem vrtí, pokud je to napravo, je v dobré náladě, pokud nalevo, je spíš rozladěný. Mrskání ocasem doprava totiž podle vědeckých závěrů vyvolává aktivita levé poloviny mozku, což svědčí o pozitivních emocích. Oproti tomu, když je aktivní pravá polovina mozku, svědčí to o jistém napětí, které se projevuje mrskáním ocasem na levou stranu.

Přehled emocí, které můžeme z chování psího ocasu vyčíst

  • Radost, uvítání - pokud je zvíře uvolněné, s klidnou tváří a široce mává ocasem ze strany na stranu, je to ono známé radostné uvítání. Pes vám vyjadřuje přátelství, není se čeho bát.
  • Nadšení, přátelství - trošku vyšší „level“ než mávání ze strany na stranu. Pokud má pes veselé oči i výraz a ocasem kreslí pomyslná kolečka, takže vám připadá, jako by měl místo ocasu vrtulku, vězte, že je přímo nadšený. V lidské podobě by vás nejspíš upřímně objal.
  • Nejistota - v takové chvíli vypadá práce psa s ocasem docela jinak. Pes má ocas svěšený, někdy s ním v této poloze mává nebo se s ním plácá o zadní nohy. Údajně se tím snaží rozptýlit svůj pach do okolí, aby ostatní psi vycítili jeho nejistotu a nechali ho být. Ke staženému ocasu se většinou přidávají i stažené uši.
  • Strach - opět trochu vyšší stupeň svěšeného ocasu. Ocasem staženým až mezi nohy k břichu pes vyjadřuje nejistotu, která přerostla ve strach, ať už z někoho, nebo z něčeho. Je to reflex, kterým si psi v potenciálně nebezpečné situaci chrání citlivou část břicha.
  • Napětí, příprava k útoku - pes, jehož ocas trčí nehybně vzhůru nebo vodorovně, rozhodně není v pohodě a klidu. Tato poloha znamená napětí, pokud k tomu pes navíc ohrnuje pysky a vrčí, je jasné, že zastrašuje protivníka a chystá se zaútočit.

Zdroj: hobby.magazinplus.cz, primanapady.cz