Vrabec domácí (Passer domesticus)

Ptáci se potřebují napojit i vykoupat, pomůže jim proto pozvolný břeh jezírka nebo napajedlo.

Kdysi hojní vrabci před časem z vesnic a měst téměř vymizeli. Příliš upravené parky neskýtají obživu ani skrýš, zato přibylo hluku. Naštěstí se místy navracejí, především do přívětivých zahrad. V zimě jich je plné krmítko, v létě hledají dutiny nebo budky, které vystelou vším, co najdou, a zateplí je peřím. Na rozdíl od mnoha jiných ptáků společenským vrabcům nevadí budky blízko sebe nebo dokonce „řadovky“. Jako i další zrnožraví ptáci mláďata krmí hmyzem, sami pak potřebují rostliny dávající semena. V klidných zahradách s dostatkem keřů a semen se mohou usídlit i příbuzní vrabci polní (Passer montanus). Rovněž hnízdí v dutinách a stejný pár je může využívat celá léta.

Červenka obecná (Erithacus rubecula)

Už v předjaří začínají samečci zpívat podmanivé a něžné písně, kterými však dávají jasně najevo, kdo je tady doma, a domov neváhají bránit vlastním tělem. Zpívají brzy zrána a znovu večer, až do setmění. Samička hnízdo ze stébel a listí staví buď v dutině stromu, v rozsoše keře, nebo na zemi pod převisem trávy – ideální je proto kout s keři a stařinou. Snáší do něj malá tyrkysová vajíčka. Hmyz, včetně plžů a pavouků, hledají červenky na zemi.

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

Drobounký, i s ocáskem sotva 10 cm dlouhý střízlík hnízdí při zemi, kde potřebuje houštinu, hromadu klacků nebo porost břečťanu u paty stromu. Ocení i zahradní jezírko, miluje koupel na mělčině. Sameček zpívá již v předjaří, vzhledem k tělíčku sotva většímu než vlašský ořech překvapivě silně. Pak si zkusmo staví i přes desítku hnízd, než do jednoho naláká samičku. Ta dokončí měkkou vnitřní výstelku (ostatní poslouží jako úkryty pro spaní). Hnízdo má podobu roztomilého klubka z větviček, stébel a mechu. Stavbou hnízd sameček odvedl tolik práce, že o výchovu mláďat se již příliš nestará, často se páří i s více samičkami. Střízlík hledá drobný hmyz především po zemi, ve stařině, nejrůznějších houštinách, porostech kapradin a dalších rostlin, kterými se hbitě proplétá.