Pochvala z úst pána

Ne vždy je nutné psa odměňovat pamlskem, nebo něčím jiným na zub, psovi udělá často větší radost pochvala. Podle posledních výzkumů jsou psi schopni interpretovat nejenom tón lidského hlasu. Vědci zjistili, že psi se cítí pochopeni jen tehdy, když je pochválíme jak tónem hlasu, tak slovem. Psi se naučili rozumět lidskému slovu, nerozumí pouze tónu hlasu, ale i významu slova.

Psi reagují na to, kam se díváme, kam ukazujeme a jak mluvíme. Naklánění hlavy je doklad toho, že pes zpracovává naši řeč stejně jako člověk. Význam slov je zpracován v levé části mozku a tón hlasu v pravé části mozku. Nezapomínejte tedy psy chválit za dobře vykonaný povel, ale i za slušné chování v méně obvyklých situacích, nebo za to, že se na procházce drží u vaší nohy. Vždy je lepší vychovávat psa formou pozitivní motivace, než psa trestat.

Psi jsou smečková zvířata

Hlavně v prvních týdnech po narození spávají štěňata v jednom chumlu. Hlavním důvodem je pochopitelně to, že se chtějí zahřát. Jejich tělesná teplota na začátku života je asi 36 °C, zatímco dospělí psi mají teplotu okolo 38 °C.

Druhým důvodem společného spaní v chumlu je družnost psů. Zvláště mladí psi jsou velmi družní a touží po společnosti dalších psů. Jedno štěně tak poskytuje svým sourozencům společnost a naopak společnosti se jemu dostává prostřednictvím dalších štěňat - jeho sourozenců. Dopřejete-li svému psovi v domácnosti společnost dalšího psa, uděláte mu tím velkou radost, i když ti dva nebo tři už nutně nemusejí spát po celý život v jednom chumlu.

Odměna musí přijít včas

Psi se učí pomocí odměn. Odměna však musí přijít bezprostředně po provedeném zadání. O více než dvě vteřiny později už nemusí mít na učení psa vůbec žádný vliv. Musíme pamatovat na to, že je-li při výcviku psa používána metoda trestů, často tím vznikne v psovi zmatek. Ze stejného důvodu se také ve psovi rodí nedůvěra vůči našim příkazům. A to právě proto, že ve většině případů nereagujeme včas. Jako funkční odměna pak stačí oblíbený pamlsek nebo slovní pochvala či poplácání psa za dobré chování.

Nová hračka nebo hlavolam

Láska a loajalita vůči pánovi je tím, co mají všichni psi společné. Proto psi stojí o to, aby si s nimi jejich páni hráli. Stejně tak jako psovi udělá dobře procházka, může ho potěšit i společná hra s pánem. Rozvíjet u psů samostatné myšlení a starat se o jejich pohodu je to, o co nám většinou jde. Psa můžeme potěšit nejen koupeným hlavolamem, ale můžeme mu nějaký také vyrobit z domácích zásob. Náš dohled a přítomnost je však při hře žádoucí, psa bude činnost více bavit a my budeme mít nad jeho počínáním dohled. Po divočejší hře nebo rozpustilé zábavě s dětmi se vyplatí nechat psa opět uklidnit. Zvládne to za vás hrstička rozházených granulek rozsypaných po místnosti anebo žvýkací hračky, případně sušená pochoutka pro psy. Společná hra může proběhnout i dvakrát denně, musí být ale následována fází odpočinku. Psi potřebují odpočívat 15-20 hodin denně.

Společná práce psa a jeho pána

Člověk a jeho pes mohou vytvořit dokonalý tým. Týmová práce je něco, co je často vyžadováno. Naši psi jsou opravdu chytřejší, než si myslíme. A naše vzájemné přátelství může mít ty nejpevnější základy vytvořené právě díky společné práci. Psi se snaží zavděčit se nám v mnoha směrech. Naslouchají našim povelům a rádi je plní. Například ovčáčtí psi, musejí umět udržovat rovnováhu mezi plněním povelů a vlastní iniciativou. Snaží se pomáhat a dokážou to často celé dny. Na planinách jsou často pastýři jen s pomocí psů schopni dovést svá stáda v rozlehlé krajině na místo, kde se mohou napít. Border kolie jsou rády poslušné a díky selektivnímu křížení jsou těmi nejlepšími pasteveckými psy ze všech. Instinktivním způsobem tak psi využívají chování, které znají z lovu.

Pamatujme na to, že někteří psi se pro práci přímo rodí a potřebují pak zaměstnání k tomu, aby byli šťastní. Psi jsou svou touhou žít, pracovat a hrát si se svým i lidmi naprosto jedineční a mimořádní. Žádné takové další tvory na planetě Zemi nenajdeme. Za to bychom jim měli být vděční a dělat jim radost, jak jen to půjde.