Vzhledem k tomu, že žaludek psů není ve své pozici nijak fixován, může predispozice k torzi a souhra dalších okolností vést k jeho přetočení kolem své podélné osy. Žaludek psa se v tomto případě začne plnit nejdříve plyny. Ty nemohou odcházet přirozenou cestou a přidá-li se pohyb zvířete, může dojít k snadnému přetočení žaludku. Žaludek se ještě více zvětší, plyny se v něm nahromadí, a tak začne vyvíjet nepřiměřený tlak na bránici. Pes začíná mít problémy s dýcháním a zhoršuje se mu i zásobení srdce kyslíkem. Rovněž cévy, které běžně zásobují krví žaludek, mohou být uskřinuty a způsobí tak odumírání oblastí, které jsou jimi běžně zásobované krví.

Větší náchylnost některých plemen

Obecně jsou k dilataci a torzi žaludku náchylnější velká a obří plemena. To však neznamená, že by se toto onemocnění naprosto vyhýbalo psům středních nebo malých plemen. Zaznamenána byla torze například u šarpejů nebo basetů. Tato plemena jsou ovšem v menšině, nejnáchylnější ze všech plemen jsou k torzi německé dogy. Je to proto, že tato plemena mají jako mnoho dalších hluboký a úzký hrudník. Veterinární lékaři popisují častý výskyt také u irských vlkodavů, výmarských ohařů, bernských salašnických psů, irských setrů, dobrmanů, boxerů, barzojů, bernardýnů, rhodeských ridžbeků, ale třeba i u německých ovčáků. Obecně se torze častěji vyskytují u psů než u fen. Zvláštní pozornost by měli věnovat chovatelé těm jedincům, kteří jedí hltavě, dostávají velké porce a potravu dostatečně nerozkoušou. Také chovatelé krmící větší množství psů zároveň by měli být obezřetní. Psi se obvykle snaží svou stravu pozřít co nejrychleji, aby se jí nechopil jiný pes ze smečky, a tak rovněž často hltají a málo koušou.

Jaké jsou příznaky torze

K torzi žaludku (volvulus) u psů dochází obvykle brzy po nakrmení. Někdy může stačit, že necháme psa po jídle proběhnout krátce na zahradě. Zvíře začíná být apatické, hodně sliní a někdy se pokouší zvracet, ovšem neúspěšně. Pes bývá v nahrbeném postoji a naříká. Poté nastává šok a blednou sliznice. A tehdy už jde o minuty, během nichž musí být zvíře odborně ošetřeno, aby přežilo. Nemá smysl čekat, že se stav sám od sebe zlepší.

Ihned volejte svému veterináři

Neodkladně volejte veterináři a objednejte se u něj okamžitě na vyšetření s podezřením na torzi žaludku. Váš pes musí být neodkladně operován. Operace má za úkol přetočený žaludek narovnat a umožnit tak průchod potravě nahromaděné uvnitř žaludku. V této fázi je možné požádat lékaře o preventivní gastropexi, to znamená přišití žaludku na vnitřní stranu břišní. To má zabránit dalšímu přetáčení žaludku. Bohužel dojde-li jednou k torzi žaludku, může se situace u jednoho a téhož psa kdykoli zopakovat. Správně provedená gastropexe zabrání recidivě dilatace a torze žaludku až v 95 procentech případů. I tato operace, při níž je možné provést například i preventivní kastraci, má svá rizika. Rána je po ní mnohem větší, hojí se déle a problematičtěji. Vždy je třeba probrat výhody a nevýhody takovéhoto řešení s operujícím veterinárním lékařem.

Preventivní chovatelská opatření

Především je důležité chodit se psy často na procházku. Pohybem se jim účinně posiluje svalstvo žaludku a střev. Dalším důležitým opatřením je nekrmit psa jen jednou denně, ale porci rozložit alespoň do dvou krmných dávek. Zabránit hltání stravy. Naprosto nutný je klid po krmení. V pohybovém klidu by měl být pes alespoň hodinu až dvě po jídle. Máme-li více psů, krmíme je raději odděleně. Pokud se psem cestujeme, je lepší nechat jej hladovět, než mu nabídnout jen jednu velkou dávku krmení za den. Pokud pes z jakéhokoli důvodu hladověl, vždy jej rozkrmujeme pouze menšími dávkami.

Důslednost v preventivních opatřeních obvykle znamená nízkou pravděpodobnost výskytu dilatace a torze žaludku u psů.