Velké množství odpadu z domácnosti se dá třídit
Zdroj: ITTIGallery / Shutterstock.com

Co s odpady? Předcházet jejich vzniku a třídit

Třídění odpadu je v mnoha domácnostech už zažitou zvyklostí. Jsou vám známá základní pravidla třídění a víte si rady i s neobvyklým odpadem? Přírodě dokážete pomoci i jinak.

Patříte mezi dvě třetiny Čechů, kteří zodpovědně třídí odpad a snaží se šetřit přírodní zdroje? Výborně, pouze náležité zacházení s odpady uleví přírodě a přispěje k trvale udržitelnému rozvoji. Bohužel, třídění všechno nespasí, klíčové je hlavně omezit celkovou produkci odpadu.

Nejen zelená, žlutá, modrá

České domácnosti produkují nejvíce odpadu plastového a papírového, který většina Čechů náležitě třídí. Kontejnery na tříděný odpad jsou poměrně dobře dostupné, průměrně je vzdálenost k nejbližšímu stanovišti do 100 metrů. Na odpadových nádobách i obalech jsou piktogramy, které pomohou se správným umístěním. Do žlutých kontejnerů patří plasty, modře zbarvené jsou určené pro papír a sklo náleží do zelených či bílých sběrných nádob. Dále existují šedé kontejnery pro sběr kovů, oranžové pro nápojové kartony, červené na elektroodpad a hnědé na sběr bioodpadu. V některých obcích se navíc setkáte i se speciálními nádobami na textil nebo použité kuchyňské jedlé oleje a tuky.

Časté chyby a omyly

Barva kontejnerů určuje druh vhozeného odpadu Barva kontejnerů určuje druh vhozeného odpadu Zdroj: Ivana Svecova / Shutterstock.com
  • Třídění odpadů doprovází mnoho mýtů a polopravd, které v některých případech zbytečně komplikují snahy o recyklaci, jindy ji zase úspěšně zhatí. Do zelených kontejnerů na sklo můžete bez obav vhazovat nevymyté skleničky, nevadí ani víčka. Patří sem i tabulkové sklo, naopak zrcadla, porcelán a keramika sem nepatří.
  • Modré nádoby pojmou papír a papírové obaly, krabice, noviny, časopisy. Vhazujte klidně i papír s kancelářskými sponkami či obálky s fóliovými okénky. Místo zde nemá mastný, promáčený nebo jinak znečištěný papír, použité papírové hygienické potřeby (plenky, kapesníky, utěrky). Rozmyslete si také vhození papírových obalů od vajec a ruliček od toaletního papíru. Tyto produkty jsou vyrobeny z již několikrát recyklovaného papíru a proto se tento odpad už většinou znovu využít nedá.
  • Do kontejneru na plast nedávejte obaly od žíravin, barev, čistících přípravků a dalších nebezpečných látek. Problém opět představuje mastnota, lahev od oleje, tuků apod. buď vymyjte, nebo raději vyhoďte do kontejneru na směsný odpad. Spočinout by zde neměl ani stavební polystyren, zbytky podlahových krytin z PVC nebo novodurové trubky. Naopak termoobal na jídlo či izolační polystyren používaný jako výplň krabic do plastu odhodit můžete.

Třídění odpadu není samospásné

Vytříděný papír, kov a sklo jsou suroviny, které se dále zpracovávají a je o ně zájem. Pro tento typ odpadu existuje odbyt, jeho následné průmyslové zpracování a recyklace je ekonomicky zajímavá. Recyklovaný papír je levnější než primární surovina a snese několik recyklačních cyklů. Přesto, že se při každém zpracování vlákna v materiálu zkracují, papír je možné obvykle využít 5 až 7 krát. Také kovové odpady se dále využívají, velká poptávka je například po recyklovaném hliníku, z kterého se vyrábí obaly nápojů (plechovky). Velmi ceněnou surovinou je i sklo a po zpracování na recyklačních linkách je materiálem pro výrobu nových produktů. Naneštěstí to neplatí o všech druzích odpadu, zvláště u plastů je další zpracování problematické.

Problémy s plastovým odpadem

Do látky nebo do plastu? Do látky nebo do plastu? Zdroj: Yolya Ilyasova / Shutterstock.com

Obaly z plastů jsou velmi rozmanitou skupinou, zahrnující velké množství různých sloučenin. Reálně je dosti obtížné v obrovské záplavě materiálu vytřídit plasty stejného druhu. Celý proces je nesmírně nákladný, čímž celá recyklace z ekonomické stránky pokulhává. Zpracovatelský průmysl pro plastový odpad není příliš rozvinutý, protože konečný produkt je v důsledku tak drahý, že se výrobcům nevyplácí. Mnohé státy si proto zvykly plastový odpad ve velkém exportovat do zemí, které si za jeho přijetí nechávají platit. Ovšem nikoli za účelem recyklace, ale odpad se zde skládkuje nebo v horším případě nekontrolovaně spaluje. Proto je zavádějící představa, že odhozením plastové lahve do žlutého kontejneru šetříme přírodu. Jediný způsob jak se zachovat skutečně ohleduplně k planetě, je omezit spotřebu plastů a minimalizovat objem plastového odpadu vzniklý naší činností. Chcete-li se chovat skutečně ekologicky, snažte se odpad nevytvářet nebo jen v minimálním množství.

Akční letáky