Půjčka pro lidi v insolvenci je čas od času v nabídce některých nebankovních společností. Může to být krátkodobá SMS půjčka v insolvenci na velmi malou částku, nebo vyšší dlouhodobá půjčka zajištěná ručením. V každém případě vyjde podobná nebankovní půjčka nebo SMS půjčka velmi draho a nese s sebou extrémní rizika.

Půjčit si v insolvenci je velmi riskantní podnik. Člověk v insolvenci odevzdává takřka veškerý příjem a zůstává mu jen nezabavitelné minimum, se kterým lze jen těžko vyjít. V takové situaci prakticky nelze najít peníze na splácení půjčky.

Solidní společnost v insolvenci nepůjčí

Extrémní rizikovost půjček pro lidi v insolvenci si uvědomují i nebankovní poskytovatelé úvěrů. Každá solidní společnost, která prověřuje bonitu klientů a nahlíží do registru dlužníků, lidem v insolvenci půjčku v žádném případě neschválí. Chrání tak sebe i dlužníka, který by se skrze novou půjčku dostal do mnohem větších finančních problémů.

Insolvence je brána jako způsob oddlužení. Z toho plyne, že člověk v insolvenci v podstatě nemůže své dluhy zvyšovat. Brát si půjčku v insolvenci je nerozumné, nelogické a především nelegální. Pokud to člověk přesto udělá a půjčku si vezme, riskuje, že insolvenční správce proces oddlužení zastaví a dlužník tak zkončí v konkursu. Podrobné informace o nebankovních půjčkách přináší webový portál Vpenize.cz.

Poskytovatelé půjček v insolvenci balancují na hraně zákona

Přes všechny problémy, které s sebou nese půjčování lidem v insolvenci, se najdou poskytovatelé ochotní zadluženému klientovi půjčit. Může jít o půjčku pro lidi v insolvenci na směnku, půjčku se zástavou majetku nebo půjčku s ručitelem. Půjčka na směnku pro soukromé osoby je v ČR od roku 2013 postavena mimo zákon, přesto ji však někteří soukromí poskytovatelé stále nabízejí.

Poskytovatel si musí být vědom, že splácení půjčky bude s velkou pravděpodobností problémové. Riziko kompenzuje velmi vysokými úroky a nevýhodnými poplatky. Věřitel často počítá s tím, že dlužník půjčku včas nezaplatí a vezme si další úvěr. Jednání poskytovatelů půjček pro lidi v insolvenci je často považováno za novodobou lichvu a často se pohybuje za hranicí zákona.

Půjčka po ukončení insolvence

Jiná situace nastává po ukončení insolvence. Člověk je v insolvenci obvykle po dobu pěti let a dalších pět let je evidován v insolvenčním rejstříku, který je podobný registru dlužníků. Půjčku po insolvenci lze poměrně jednoduše vyřídit u nebankovních společností, které mají obecně benevolentnější přístup ke schvalování úvěrů.

Klasická bankovní půjčka je v drtivé většině případů možná až po uplynutí pěti let po ukončení insolvence. Tehdy je dlužník vymazán z insolvenčního rejstříku a začíná s čistým štítem.