Zdroj: Wienerberger

Stavíte cihlový dům? Získejte až 450 tisíc nazpět!

Rozhodnutí stavět je prvním krokem z mnoha, které je potřeba učinit. Investor se standardně musí připravit na zdlouhavou proceduru a obalit se trpělivostí, bez níž nelze úspěšného dokončení novostavby dosáhnout. Každá podpůrná aktivita dodavatelské firmy překračující obvyklé hranice obchodní spolupráce je proto vysoce žádaná. Společnost Wienerberger si je této situace vědoma a svým klientům vyšla vstříc konceptem výstavby cihlových rodinných domů e4 následovaným současným projektem: napomáhá stavitelům získat dotaci z programu Zelená úsporám. Ta může činit až 450 000 korun.

Zmíněný koncept e4 sestává ze čtyř základních a vzájemně souvisejících „e" (energie, ekonomika, ekologie a estetika), důsledkem jejichž aplikace při výstavbě jsou domy s téměř nulovou spotřebou energie. Cihlové domy již od nepaměti nabízejí svým uživatelům trvalou hodnotu, kterou projekt e4 povýšil na ještě vyšší úroveň. Majitelé domů z cihel Porotherm či opatřených střešní krytinou Tondach se nyní mohou spolehnout nejen na věhlasnou vynikající akumulaci pálené cihly a tašky, akustický komfort či zdravotní přínosy tohoto ryze přírodního materiálu, ale rovněž na technologicky vyladěný provozní systém spojený s nízkými ročními náklady na energie, design domu na míru i nadmíru přijatelnou cenu. Samozřejmostí je možnost objednávky stavby kompletně na klíč.

Zdroj: Wienerberger

Ucelená dodávka včetně dotace

A právě pro zákazníky, kteří plánují stavět e4 dům, je kromě pomoci s projektem určena nově i pomoc se získáváním subvence ze státního dotačního programu Zelená úsporám. „Nejprve zákazníka spojíme s projektantem e4 domu, který navrhne projektovou dokumentaci v souladu s představou investora a důležitými parametry dotace," vysvětluje Ing. Daniel Uskokovič, vedoucí projektu Wienerberger e4 dům. „Naši specialisté provedou zákazníka celým dotačním procesem, od prvotní konzultace, přes vytvoření projektové dokumentace až po kontrolu samotné realizace domu a naplnění všech náležitostí pro úspěšné splnění podmínek dotace. Naše práce končí v momentě, kdy zákazník obdrží dotační částku na svůj bankovní účet."

Zdroj: Wienerberger

Příspěvek od státu bez starostí

Specialisté Wienerberger jsou tedy připraveni být nápomocni už od samého počátku. Poskytnou prvotní odbornou konzultaci ještě před započetím tvorby projektové dokumentace tak, aby byly dodrženy veškeré náležitosti a byly splněny všechny podmínky zadané dotačním programem. Následně vyřídí dotaci, kterou lze získat na veškeré výdaje spojené se stavbou. Investor může získat finanční příspěvek v rozmezí 150 000 až 450 000 korun. Výsledná suma se odvíjí od konkrétního záměru, žádost lze uplatnit na realizaci obvodového zdiva, podlah, stropů, otvorových výplní, technického zařízení budovy, jako je systém řízeného větrání s rekuperací, tepelná čerpadla či fotovoltaická elektrárna, na realizaci zelené střechy a mnoho dalšího.

Kontakt s úřady i ostatní formality přitom zajistí zástupce společnosti Wienerberger, čímž je pro investora celý proces jednání s byrokraty výrazně usnadněn. Je pouze zapotřebí počítat s lhůtou pro vyřízení dotace, jež činí minimálně tři měsíce. Odborníci pak mohou rovněž zajistit dozor na stavbě včetně kontroly správných technologických postupů. Jejich působení je uzavřeno až v okamžiku, kdy investor obdrží finance (dotaci) na svůj bankovní účet.

Zdroj: Wienerberger

Akční letáky