obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak zazimovat zahradní jezírko?

Jak zabezpečit rostliny, rybky či vodní želvy v zahradním jezírku před zimou, aby ji přečkaly ve zdraví? Jaká hloubka nádrže ochrání ryby a rostliny, jak zabránit zamrznutí hladiny, a které obyvatele jezírka raději přemístit domů?

Zazimování vodních rostlin záleží na odolnosti jednotlivých druhů vůči mrazu. Některé druhy přemístíme na zimu do teplejších prostor, jiné můžeme nechat odpočívat na dně. Zásadní je správná hloubka nádrže a ochrana proti promrznutí. Ryby a želvy pak potřebují ještě větší hloubku a po celou zimu hlídání vodní hladiny, aby nezamrzla. Svědčí jim také vhodná pokrývka dna, ale zároveň vyčištěná nádrž.

Choulostivé druhy je třeba z jezírka přemístit

Pro teplomilné živočichy je dolní hranicí teplota 10 °C. Choulostivé rostliny nesnesou teploty pod mrazu, tedy zamrzání vodní hladiny.

Choulostivější rostliny, např. některé tropické druhy leknínů, vodní hyacint, pistii a živočichy, jako jsou běžné akvarijní rybky a teplomilné želvy z jezírka přemístíme na vhodné místo dříve, než začnou teploty dlouhodobě klesat pod kritickou hranici. Vyloženě teplomilné druhy rostlin i živočichů lze zimovat i při pokojové teplotě.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zazimování vodních rostlin

V hloubce od 40 cm (lépe však 50 až 70 cm) můžeme bez problémů zimovat veškeré mrazuvzdorné vodní a bahenní rostliny. Nádrž nemusí být takto hluboká ve všech částech, stačí například větší prohlubeň ve středu jezírka, kam na zimu přemístíme rostliny z mělčích okrajových částí.

Zazimování ryb a želv v jezírku

Dno by mělo být bahnité či písčité, aby se mohli obyvatelé přes zimu bezpečně ukrýt.

V jezírkách hlubokých alespoň 1 m, lépe však 1,5 m, přezimují bezpečně i ryby a některé vodní želvy, pocházející z klimatu podobného našemu (například želva nádherná). Teplota vody se v  hloubkách přes 1 m drží v zimě stále kolem +4 °C.

Při delším poklesu teplot pod 7 °C přestávají rybky přijímat potravu, samy se stáhnou do nejhlubší části jezírka a upadají do stavu letargie. 

Čištění jezírka je důležité pro zdraví ryb

Pokud v jezírku zimujeme ryby, případně i vodní želvy, je důležité jej na podzim vyčistit od organických zbytků, jako jsou zbytky rostlin, spadané listí nebo mrtví živočichové. Vylovíme je síťkou nebo jezírko aspoň zčásti vypustíme, vyčistíme a vodu znovu doplníme. Ze zbytků rozkládajících se rostlin se uvolňují toxické plynné látky, které mohou v omezeném prostoru jezírka dosáhnout nebezpečně vysoké hladiny a obyvatele otrávit.

Většinou se nepodaří vylovit všechny zbytky, navíc k odumírání částí vodních rostlin dochází i přes zimu, takže se nebezpečné plyny sice mírné, ale přece stále vytvářejí. Omezené množství však nevadí, pokud plyny unikají volně do vzduchu. I proto je důležité zabránit zamrznutí vodní hladiny.  

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak chránit hladinu proti zamrznutí?

Zamrzlá vodní hladina je nebezpečná především pro ryby a želvy. Ale při déletrvajících velkých mrazech se může vytvořit tak silná vrstva ledu, že dosáhne až k rostlinám a poškodí je. Hrozí-li takové mrazy, je dobré i led na jezírku, kde pěstujeme pouze rostliny, rozbíjet nebo hladinu nad místem zimování zakrýt polystyrénovými deskami, kusy dřeva, svazky větviček apod. Voda nezamrzne nebo se zde vytvoří jen slabší, nesouvislá vrstva ledu.

Přirozené větrání

  • Pokud v jezírku rostou rostliny se stonky vystupujícími nad hladinu, které v zimě zasychají, nikdy je před zimou neodřezáváme. V ledu totiž vytvoří přirozené „větrací“ otvory – led kolem nich není tak silný a plyny mohou pronikat i skrz suché, odumřelé stonky rostlin.
  • Do vody můžeme také umístit svazek větví, slámy či jiný vhodný materiál, který také umožní difuzi plynů. 
  • Otvor uvnitř svazku každý den prošťouchneme, nebo do něj dáme jakýsi plovák, kterým dokáže vítr pohybovat po hladině.
  • Pokud v jezírku nechovám ryby, můžeme také nainstalovat vhodný motorek s lopatkami či vodním šroubem, který vodu čeří.

Ryby musí dýchat

Pro zimující živočichy je zcela zamrzlá vodní hladina smrtelně nebezpečná. Otevřenou vodní hladinou se v zimě do vody dostává kyslík a do vzduchu naopak odcházejí škodlivé plyny.

Při silnějších mrazech výše zmíněná opatření obvykle nestačí.

  • Pokud hladina jezírka zamrzne úplně, musíme v ní prorazit dostatečně velký otvor. Silnější led bychom však neměli hrubě prosekávat – hluk a otřesy nesvědčí zazimovaným rybám. Lepší jsou šetrnější způsoby, např. rozpuštění ledu horkou vodou či rozehřátým železem. Otvor poté udržujeme stále nezamrzlý.
obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zazimování malých jezírek a vodních nádob

Nádoby a nádrže umístěné nad zemí, neposkytují rostlinám ani živočichům dostatek ochrany před mrazem. Před zimou proto vodní nádoby musíme je přenést na vhodné chráněné místo. Přemístit je můžeme například do zimní zahrady, sklepa či chladné haly, kde by měl být dostatek světla a teploty by se měly pohybovat kolem 8 až 15 °C.

Z mělkých jezírek, ač pevně zapuštěných v zahradě, na podzim vyjmeme i jinak mrazuvzdorné rostliny a rybky a ve vhodných nádobách či akváriích je zazimujeme v chladné světlé místnosti.

Akční letáky