Brouk, který vypadá sice naprosto neškodně, ale jinak je to pěkný prevít. S přehledem vám může zničit celou úrodu. Dokáže škodit nejen dospělý brouk, ale i jeho larvy.

Listokaz zahradní

Jedná se o nejhojnějšího zástupce podčeledi Rutelinae. Vyskytuje se v celé Evropě i Asii, až po Mongolsko. V našich podmínkách je nejvíce k vidění od května do konce července. V dospělosti dosahuje velikosti 8 až 11 milimetrů délky. Krovky má hnědé, hlavu a štít leskle zelenomodré. Jeho tělo je hustě poseto chloupky. Vyskytuje se na keřích, stromech, květinách i bylinách, kde ožírá listy a květy.

Lidé si jej často pletou s chroustem, který je ovšem podstatně větší. Začátkem léta kladou samice listokazů do půdy vajíčka, z kterých se postupně vylíhnou larvy. Jsou velmi podobné malým chroustím ponravám a okusují kořínky rostlin, takže mohou snadno způsobit jejich úhyn. Při větším výskytu mohou být škody opravdu značné. Larva přezimuje, na jaře se zakuklí a potom se opět vylíhne postupně dospívající dospělec.

Jak si poradit s listokazem na zahradě

Příroda sama sobě

Pokud není listokaz příliš přemnožen, dokážou jeho populaci účinně korigovat ptáci a žádný lidský zásah není nutný.

Nasaďte háďátka

Při přemnožení larev listokazů můžete použít biologickou ochranu a nasadit parazitická háďátka, která lze snadno pořídit v obchodě či si je objednat na internetu. Napadají však jen larvy, proto je před aplikací nutné přesné určení škůdce. Možný výskyt larev poznáte podle nepravidelného odumírání rostlin. Háďátka se aplikují většinou na jaře, je nutná teplota půdy alespoň 12 °C a pro pěstované rostliny a chovaná zvířata jsou háďátka absolutně neškodná.

Hnojení je cesta

Ponravy listokazů v půdě můžete také celkem úspěšně hubit kainitem (draselné hnojivo s hořčíkem) a dusíkatým amonným vápnem.

Postřiky poslouží, ale nevymýtí

V případě přemnožení dospělých brouků můžete použít insekticidy k tomu určené. Počítejte ale s tím, že pravidelné postřiky brouky pouze odpuzují, nehubí je.

Manuální likvidace

Pokud se chemickým přípravkům chcete vyhnout, můžete brouky jednoduše z nižších rostlin ručně sbírat. Doporučuje se dělat tuto činnost brzy ráno, protože listokaz bývá přes noc na listech a pupenech rostlin značně zkřehlý a apatický.

Když chcete škůdce odstranit ze stromů, stačí postavit připravenou nádobu nebo síto proti hmyzu pod napadené větve a postupně s nimi zatřást. Pochytané brouky pak můžete dát sezobat slepicím nebo je dát zmrazit do mrazáku a posléze na kompost. Alespoň vám udělají dobrou službu.

Zdroje: www.gardeners.com, www.almanac.com, www.laidbackgardener.blog