Predátoři a škůdci

To zas někdo výborně vymyslel! Copak je možné, tak malé brouky vůbec nějak chránit nebo rozpoznat? Ani to, že to vlastně nejsou brouci, nepomůže. Výkřiky odborníků a znalých zahradníků vyjdou naprázdno, pokud skutečně netušíme, s čím máme tu čest. Predátor, o kterém teď bude řeč, je totiž k nerozeznání od škůdce, kterého likviduje. Jde o drávého Phytoseiula a škůdce svilušku chmelovou.

Sviluška je nepatrný roztoč se špatnou pověstí

Sviluška chmelová (Tetranychus urticae) je nepatrný červený roztoč, nejznámější zástupce sviluškovitých škůdců. V malém množství si svilušek ani nevšimnete. Přemnožené škodí na chmelu, okurkách, vinné révě, malinách i bramborách. Ale také mnoha dalších rostlinách. Sviluška chmelová vysává listy napadené rostliny až do úplné ztráty jejich barvy.

Jak vypadají sviluškou napadené rostliny

Svilušky poznáte podle žlutavých až bělavých skvrn na listech, které se postupně zvětšují a spojují. Následně listy zežloutnou a začnou usychat. Na spodní straně listů mohou být patrné jemné pavučinky. Při podrobnějším prozkoumání najdete červené či zelené roztoče, vajíčka, případně nymfy. Dospělci jsou zelení, ale mohou být i oranžoví, červení až černí.

Predátor k nerozeznání od škůdce

Phytoseiulus persimilis je také roztoč, ale dravý. Naštěstí pro nás mu svilušky chmelové velmi chutnají a jak dospělci, tak i nymfy se živí všemi vývojovými stádii svilušek chmelových. Nicméně Phytoseiulus je také maličký a červený, takže rozeznat ho od svilušek je prakticky nemožné. Pasivní ochrana predátora je velmi nepravděpodobná. Lepší bude aktivně se postarat o to, aby se Phytoseiulus dostal ke sviluškám. A to určitě možné je.

Nepřítel svilušek na vaší straně

Phytoseiulus persimilis je jediným nepřítelem svilušek chmelových, a proto je ideální biologickou ochranou zahrady. Roztoče predátora si můžete koupit v obchodech nebo laboratořích prodávajících biologickou ochranu rostlin. Výhodou těchto preparátů je nasazení přírodního nepřítele škůdců, kteří likvidují výhradně konkrétní škodnou, a proto ze zahrady přirozeně vymizí škůdci i jejich predátoři.

Přichystejte predátorům sviluškové hody

Aplikace dravých roztočů druhu Phytoseinulus se provádí manuálním rozmístěním lisů s predátory do blízkosti výskytu svilušek chmelových. Ideální teplotou je 15 až 25 stupňů Celsia a vlhkost okolo 80 %. Rychlost množení predátora a postupná likvidace svilušek trvá od 5 do 25 dnů v závislosti na mnoha faktorech. Nicméně svilušek se zbavíte spolehlivě, a to přírodní cestou, bez použití chemických postřiků a v podstatě i bez práce.

Zdroje: https://cs.wikipedia.org, https://laidbackgardener.blog