Úrodu ohrožuje chladný počátek sezóny, který oslabuje sazenice, ale ještě více plíseň okurková. Tato nejobávanější choroba okurek v našich klimatických podmínkách sice nepřezimuje, ale velmi rychle se k nám šíří z jižních oblastí. V období déletrvajících dešťů a příznivých teplot dokáže během několika dnů doslova zlikvidovat celý porost této zeleniny.

Jako prevenci mezi jednotlivými sběry plodů na rostliny aplikujeme postřik s krátkou ochrannou lhůtou – například Previcur, Ridomil Gold či Ortiva a další.

Jako prevence proti plísni okurkové je velmi účinné i pěstování okurek na opěrné síti, takzvaný vertiko systém. Při tomto způsobu pěstování je porost provzdušněný, listy rychle osychají a nezůstávají dlouhodobě ovlhčené.

Jak plíseň okurkovou rozpoznat?

Choroba je velmi často zaměňována s jinými méně závažnými houbovými i fyziologickými změnami.

  • Plíseň okurková se projevuje na plně vyvinutých listech světlezelenými až žlutozelenými mozaikovitými skvrnami ohraničenými žilnatinou.
  • Na spodní straně skvrn (především po ovlhčení) můžeme pozorovat šedavý porost výtrusů.
  • Počet skvrn narůstá, spojují se a zasychají a často se také rozpadají pletiva mezi hlavními nervy.
  • Silně postižené listy rychle usychají a rostliny pak zákonitě hynou.

Okurka hladová a žíznivá

Okurky zaléváme zásadně vlažnou vodou. Studená voda, pokud s ní navíc zalijeme okurky v době, kdy praží slunce, může zavinit i úhyn vlivem teplotního šoku.

Okurka vyžaduje záhřevné, hlinité, humózní půdy, je plodinou tzv. první tratě. Vhodnou předplodinou jsou hrách, cibule, pór, fazol, řepa, košťáloviny a jetelotravní směsky. Nevhodné jsou brambory a jahody.

Vzhledem k slabšímu kořenovému systému je náročná na dostatek přístupných živin a vyrovnaný vláhový režim.

Okurky jsou také náchylné na rezidua z herbicidů, proto je na plochách, kam se chystáme vysazovat okurky, nepoužíváme (zvláště pozor na triaziny a chlorsulfurony).

Pokud mají rostliny v době nejprudšího slunečního svitu svěšené listy, je to jejich přirozená reakce na vysokou teplotu, kdy rostlina tímto opatřením snižuje výpar. Nemusí to znamenat, že rostliny uvadají.

Odrůdy do nepohody

Pokud se chceme dočkat slušné sklizně, je dobré vybrat takové odrůdy, které jsou k nepřízni počasí a především chorobám, jako je plíseň okurkové, co nejvíce odolné.

Altaj F1 je raný hybrid se zatím největším stupněm tolerance k plísni okurkové. Plod je štíhlý, střední, s hrubou bradavičnatostí a bílým ostnem, s výraznou odolností k deformacím. Roste velmi bujně a výborně regeneruje. Vyznačuje se celkově výborným zdravotním stavem, dobře snáší horší klimatické podmínky, nižší i vysoké teploty s relativním nedostatkem vláhy. Je rezistentní i k černi okurkové, má dobrou toleranci i k bakterióze, antraknóze listů a padlí okurkovému.

Charlotte F1 je hustoostná nakládačka s převážně samičím kvetením. Plody jsou štíhlé, tvarově velmi vyrovnané, tmavě zelené. Vyznačuje se raností, vysokým výnosovým potenciálem, odolností k deformacím a k hořknutí. Další předností této odrůdy je vysoká odolnost k plísni okurkové. Rostliny se vyznačují středním vzrůstem.

Elisabet F1 patří mezi hybridní, partenokarpické odrůdy. Vyznačuje se pevnými, jemně osinatými plody tmavé barvy. Odrůda je nehořká, raná, odolná k deformacím. Pro velmi rané sklizně je vhodné ji pěstovat ve fóliových krytech.

Orfeus F1 je moderní, velmi raná, středně vzrůstná odrůda s vysokou odolností k plísni okurkové i černi okurkové. Poskytuje delší, štíhlé, tmavozelené plody s hrubými ostny, geneticky nehořké. Je odolná k přerůstání plodů a vyznačuje se velmi dobrým zdravotním stavem. Poskytuje štíhlé plody vysoké kvality.

Mira F1 patří mezi jemnoostné hybridní odrůdy okurek nakládaček z produkce Ing. Holmana. Vytváří veliký podíl samičích květů, plody jsou stejnoměrné, bez sklonu k deformacím, přerůstají jen velmi pomalu. Značná odolnost k plísni okurkové je předností této plastické odrůdy.

Bohemia F1 je hybridní, středně raná okurka nakládačka. Rostlina je středně vzrůstná, kvete převážně samičími květy. Plod je delší, štíhlý, tupě zakončený, tvarově velmi vyrovnaný. Barva plodu v tržní zralosti je střednězelená až tmavozelená. Plody jsou velmi odolné k deformacím. Rostlina vyniká výborným zdravotním stavem, zvláště tolerancí k plísni okurkové. Je rezistentní k černi okurkové, CMV a tolerantní k antraknóze okurek a padlí okurkovému. Je poměrně odolná k teplotním výkyvům. Poskytuje plody vysoké kvality.

Partner F1 je partenokarpická, poloraná a vysoce výnosná hybridní odrůda s téměř výlučně samičím kvetením, vhodná do všech oblastí pěstování okurek. Rostliny mají slabý až střední vzrůst. Plody jsou středně až tmavě zelené, geneticky nehořké, téměř hladké, s hustým jemným ochmýřením. Odolná je proti virové mozaice okurek, černi a padlí. Vysoce tolerantní je k plísni okurkové.