Jak vypočítat číslo své duše?

Napište celé své jméno bez diakritiky na jeden řádek. K výpočtu vám pomůže tato tabulka, v níž má každé písmeno abecedy přiřazeno své číslo.

Nejprve vyberte všechny samohlásky a přiřaďte jim jejich čísla. Následně je všechny sečtěte. Vyjde-li vám dvojciferné číslo, třeba 51, sečtěte ještě 5 + 1, abyste dostali pouze jednu číslici, v tomto případě tedy 6.

Stejným způsobem pokračujte u samohlásek. Pokud máte opět dvojciferné číslo, například 72, sečtěte jeho číslice, abyste dostali jedno číslo, v tomto případě tedy 9.

Nyní máte číslo samohlásek, v našem případě 6 a souhlásek, v našem případě 9. Proveďte jejich součet, dokud nedostanete jednu číslici. V našem případě 6 + 9 = 15, 1 + 5 = 6.

Ovšem pozor, výjimku tvoří tzv. mistrovská čísla 11, 22 a 33. Ta se nesčítají!

Významy čísel duší

Číslo 1

Duše číslo jedna znamená nezávislost a soběstačnost. Je to znamení velkého vůdce. Někdo, kdo si je jistý svými schopnostmi a nebojí se dělat obtížná rozhodnutí. Vaše touha je stát ve vedení. Ovšem duše číslo 1 není bez problémů. Silný vůdce vyžaduje loajální následovníky. Vaše nadšení je nakažlivé a vaše odhodlání inspiruje ostatní k akci. Můžete se však dostat do konfliktu s lidmi, kteří nemají rádi vedení. Máte také rádi soutěžení, a možná narazíte na někoho, kdo bude vaši duší chtít občas zkrotit.

Číslo 2

Rozpláčou vás smutné filmy? Vypínáte často zprávy? Pokud jste provedli výpočty se svým jménem a skončili jste čísla 2, jste citlivá a emocionální duše. Vaší největší touhou je cítit se bezpečně a pohodlně. I když můžete někdy svou citlivostí pohrdat, skrývá se za ní úžasná přednost. Vaše mocná intuice. Musíte se jí naučit důvěřovat a stát si za tím, co považujete za správné, protože vaše úsudky jsou často na místě!

Číslo 3

Lákají vás umělecké formy, které zahrnují slova? Jste herec, spisovatel, zpěvák nebo básník? Vaše číslo duše je trojka. Jste rozený bavič a lidé vás za to milují. Avšak musíte se naučit vyjadřovat své hlubší myšlenky a pocity. Můžete tak učinit prostřednictvím umění. Díky svému talentu a charismatu máte všechny předpoklady pro skutečně úspěšný život. Pokud však chcete uspět, musíte tvrdě pracovat a mít disciplínu.

Číslo 4

Dáváte přednost pořádku před chaosem? Toužíte po stabilitě a nemáte rádi náhlé změny? Cítíte velké zadostiučinění, když pracujete na nějakém cíli? Vaše číslo je jistě čtyřka. Jste příkladem disciplíny a tvrdé práce, ke každé situaci přistupujete z logického, odměřeného a praktického hlediska. To z vás dělá skálu pro jakýkoli podnik. Dejte si ale pozor, aby se váš partner nebo děti necítili brzděni a upozaďováni.

Číslo 5

Pokud jste po sečtení dostali k číslu 5, pak je vaší touhou duše naučit se a prozkoumat co nejvíce. Máte charismatickou osobnost a vaše nadšení je nakažlivé. Možná vás bude zajímat cestování a objevování nových kariérních cest. Hlavní výzvou duše 5 je čelit svým strachům. I když máte mnoho přátel a obdivovatelů, možná zažíváte ve svém životě více strachu než oni. Vaše potřeba prozkoumávat se může projevovat i negativními způsoby, jako jsou drogy, pití, nakupování a vztahy na jednu noc. Ať už ve vztazích nebo v práci, rutina a nasazení vás spíše děsí. Máte všechny předpoklady k úspěchu. Ale rozvoj disciplíny je pro jeho objevení zásadní.

Číslo 6

Duše číslo 6 zahrnuje harmonii, rovnováhu a diplomacii. Máte pravděpodobně blízký a věrný kruh přátel. Péče o jejich blaho a o blaho vaší rodiny je pro vás hnací silou. Když se objeví bouřlivé pocity, raději je schováte pod sladkým úsměvem. Jste velmi obětaví a velkorysí vůči svým blízkým, a to vám dává smysl. Někdy však můžete ztratit ze zřetele své vlastní potřeby a chtít naplnit potřeby ostatních. Máte také potřebu být oceněni. Jste plní dobrých rad a můžete naplno využít svůj potenciál v léčitelství nebo v umění.

Číslo 7

Jste s největší pravděpodobností velmi nezávislý člověk. Nenávidíte přesvědčení, která jsou založena na legendách, než něčemu uvěříte, potřebujete hmatatelné důkazy. Vaše analytická mysl vám umožňuje ponořit se hlouběji do problémů, než ostatní lidé. Jste na neustálé cestě seberozvoje. Vždy hledáte pravdu. Pokládáte hluboké a smysluplné otázky, jejichž zodpovězení může trvat celý život. Můžete mít potíže s vyjádřením svých pocitů (protože nejsou „hmatatelné“). Potřebujete partnera, který vám dá prostor a nezávislost, po které toužíte.

Číslo 8

Ti s číslem duše 8 ve svém jménu kladou hlavní důraz na materiální aktiva.Může to být cokoli od peněz po právní záležitosti až po moc a bohatství. Můžete zažít větší hlad po dosažení úspěchu než ostatní lidé. Vaší duší je ovládnout fyzický svět. Při honbě za materiálním bohatstvím však můžete ztratit ze zřetele širší viděné světa. I když vám vaše odhodlání a ambice mohou pomoci k úspěchu, mohou vás také přimět k extrémní akci. I když jste dobří ve vydělávání peněz, můžete být také náchylní o ně stejně rychle přijít. Abyste dosáhli štěstí, musíte najít rovnováhu mezi svými ambicemi a světem kolem.

Číslo 9

Pokud jste došli k číslu 9, pak vás hluboce zajímá globální vědomí. Můžete být poháněni službou druhým na úkor svých vlastních potřeb. Máte neuvěřitelnou duševní čistotu. To vám umožňuje vidět věci z mnohem širší perspektivy než ostatním. Vibrační energie čísla 9 je velmi silná. Někdy to může přemoci vaše sobecké pudy. V důsledku toho můžete být idealističtější, velkorysejší a nesobečtější oproti druhým. Důležité aspekty vašeho osudu jsou spojeny s tím, že se vydáte na vnitřní cestu. To zahrnuje sebeanalýzu a dosažení důležitých vnitřních realizací.


Číslo 11

Číslo duše 11 je známé jako mistrovské číslo. V tomto životě jste na jedinečné duchovní cestě. Máte dobře vyvinutý smysl pro morálku. Vaše silná intuice vám pomůže pochopit prchavou povahu fyzického světa. 11 je číslo s neuvěřitelnou silou, ale získat tuto sílu a dorůst do ní, může být obtížné. Většina lidí s touhou srdce číslo 11 začíná v obtížných podmínkách. Vaše dětství možná nebylo šťastné, ale plné zkoušek. Vaše cesta možná nebyla jednoduchá. Svým utrpením jste však zmoudřeli.Nyní, když jste dospělí, můžete efektivně řešit problémy. Děláte spravedlivé soudy, protože jste toho tolik prožili.

Číslo 22

Pokud je vaše číslo 22, pak vaším vnitřním nutkáním je zanechat nějakým způsobem stopu na tomto světě. V jaké oblasti, to je na vás. Může to být finanční svět, může to být spiritualita, může to být dokonce i politika. Duše číslo 22 má sílu a intuitivní pochopení touhy srdce číslo 11. Ale nejen to. Má také praktické schopnosti čísla 4. Tyto vlastnosti dohromady tvoří silnou kombinaci. Každý, kdo má ve svém jméně 22, je připraven mít pozitivní a pozoruhodný dopad na planetu. Vaše cesta však nemusí být vždy jednoduchá. S obrovským potenciálem přichází obrovská zodpovědnost. A lidé vás budou držet pod drobnohledem, z obdivu a závisti. Ale nenechte se tím ovlivnit. Víte, proč jste tady, na této planetě. Mějte odvahu následovat to, co vám říká vaše srdce.

Číslo 33

Nejvzácnější ze všech mistrovských čísel je 33. Nejduchovněji se vyvinul ze všech čísel a je příkladem pečujících a milujících vlastností duše číslo 6. Pokud máte toto číslo jako svou duši, pak jste velmi loajální a chápaví. Jste pozorný posluchač, vždy se snažíte vidět v lidech to nejlepší a snadno odpouštíte. Máte tendenci klást potřeby všech ostatních nad své vlastní (někdy ke své škodě). Ve všech věcech hledáte krásu a harmonii. Přitahuje vás umění, protože umělecké vyjádření vám přináší nesmírné uspokojení. Ale navzdory všem talentům, které vlastníte, není životní cesta duševního nutkání 33 vždy snadná. Vaše schopnosti se nemusí plně projevit, dokud nedosáhnete věku 35 let. Život vás volá, abyste vstoupili do vedoucí pozice, která vám umožní sloužit světu.


Zdroje: horoskopy.blesk.cz, mattbeech.com