Zdroj: vseozahrade.eu, www.chatar-chalupar.cz

Řez jabloní

První řez provádějte, jakmile si přinesete stromek z ovocné školky. Vyberte si hlavní terminál a 4 základní boční výhonky. Ty zkraťte na 4-6 ok, tak aby směřovaly ven z koruny. Hlavní kmínek pak seřízněte tak, aby výhony přesahoval o cca 10 cm. Sloupovité jabloně nevyžadují žádný řez.

Výchovný řez u jednotlivých podnoží

V prvních letech po výsadbě je nutné pravidelně provádět tzv. výchovný řez. Ten pomáhá založit a udržovat korunu. U slabě rostoucích podnoží typu M9 až M26, které dorůstají do maximální výšky 2,5 metru, se pěstují polokosterní větve a plodný obrost. Výchovný řez provádějte po mrazech, ale ještě v době vegetačního klidu. Tyto podnože jsou nestabilní a potřebují oporu. Středně vzrůstné podnože, například M4 a MM106, tvarujte do prostoru. Úhel kosterních větví by měl být 45°. U silně rostoucí podnože, mezi které patří A2 a MM109, omezujte růst koruny do výšky. Kosterní větve rozkládejte více do stran.

Výchovný řez prakticky

V 1. roce nechte tvar koruny takový, jaký jste definovali před/po výsadbě. Tedy hlavní terminál a 4 základní boční výhonky. V 2. roce odstraňujte přebytečné konkurenční větve. Nejslabší výhony zkraťte zhruba o polovinu. Zbývající větve zkraťte na stejnou úroveň, aby nikde nic netrčelo. Pupen musí směřovat ven z korunky. Nezapomeňte seříznout i hlavní kmínek, aby převyšoval základní větve o 1/4. Ve třetím roce postupujte stejně jako v 2. roce s tím rozdílem, že nechte i slabší obrostové větve, které zkrátíte více než základní. Ve 4. roce se začínají objevovat první květy. Proto u nosných větví řez omezte. Odstraňte pouze přebytečné a slabé výhony. První úroda přichází v pátém roce. Proto řez neprovádějte. Pouze odstraňte odumřelé větve.

Udržovací řez

Tento řez udržuje strom v kondici a zmlazuje jeho základní větve. Dvouleté dřevo zkraťte zhruba o 1/4, 3-4leté výhody zhruba o polovinu.

Zmlazovací řez

Tento řez se provádí především u polokmenů či vysokokmenů. Nejprve se odstraňují odumřelé a slabé větve. Poté se základní výhony zkrátí na 1-2 m délky.

Po každém řezu nezapomeňte rány ošetřit štěpařským voskem nebo skořicí.