Najděte uvolněné nebo popraskané tašky, nezapomeňte na komín, svod antén, případně okapy.

Šikmé střechy

Oprava prasklé tašky bývá záležitostí několika stokorun (1 m2 pálených tašek stojí zhruba od 300 Kč výše). Větší oprava přijde na několik tisíc.

Celková výměna krytiny přijde na 100 až 200 tisíci korun. Záleží na velikosti střechy a zvoleném typu krytiny. Vedle nákupu a položení krytiny bude něco stát rozebrání střechy, výměna latí, odvoz suti na skládku, zaplacení skládky.

Kdo se pustí do kompletní opravy, má z čeho si vybírat. Trh nabízí mnoho variant materiálů, tvarů, barev i technologií montáže střešní krytiny.

Vedle pálených tašek lze volit

  • betonové tašky,
  • přírodní břidlice,
  • plechové krytiny,
  • desky z plechu a plastu, ¨
  • sklocementové desky,
  • asfaltové šindele aj.

Při výběru nové krytiny byste se neměli řídit pouze vzhledem, cenou, nabízenou zárukou, ale také hmotností. Například betonová taška bývá i dvakrát až osmkrát těžší než jiné krytiny, proto je důležité se před položením nové krytiny ujistit, že zvolené zatížení konstrukce střechy unese.

Některá krytina se klade na střešní latě, jiná na tzv. záklop.

Zvažte dobře také instalaci dalších prvků střešní konstrukce, které se v minulosti nepoužívaly. Jde o parozábrany, pojistné hydroizolace, různé typy tepelné izolace, ale rovněž větrací prvky, hřebenové a krajní dílce, zábrany proti sesuvu sněhu a další. Vyplatí se kupovat střechu jako systém, tedy nejen krytinu, ale též její doplňky a montážní prvky.

Začíná to u komína

Jedním z nejproblematičtějších míst bývá oplechování komína. Malta má jinou roztažnost než plech, proto po letech dojde k jejímu vydrolení a může tudy začít téct. Přitom oprava není složitá − stačí vzít tmel a místo zalepit.

S rozpoznáním závad kolem nadstřešní části komína pomohou kominíci. Někteří se postarají také o opravu.

Kdo topí tuhými palivy v kotlích, kamnech, krbových vložkách, sporácích a dalších spotřebičích s výkonem do 50 kW, může sice čištění spalinové cesty provádět svépomocí, ale kominíka by měl aspoň jednou ročně pozvat, aby kontrolu a dobrý stav komína potvrdil v písemné zprávě. Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou od 1.1.2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně č.133/1985 Sb. a novém prováděcím předpisu - vyhlášce č.34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinových cest.

Pozor na anténu

Dalším rizikovým místem na střeše bývá anténa. Prostup nosné tyče a kabelového svodu skrz jednotlivé části střechy by měl být dokonale utěsněn. Je dobré občas zkontrolovat, zda vodní srážky, ale i nápory větru těsnost nenarušily.

Strasti plochých střech

Také ploché střechy dokážou překvapit stavebními poruchami. Vyboulení bývá prvním varováním, že se pod izolaci dostala voda. Při vyšších teplotách se začne voda ze střechy odpařovat a izolaci (nejčastěji asfaltové pásy) nadzvedne.

První pomoc v této situaci by měla zamezit dalšímu vnikání vody pod izolaci. Kdyby voda pod asfaltovými pásy v zimě zamrzla, vzniknou trhliny. Na dočasné zalepení prasklin i mechanického poškození stačí plastické tmely určené do exteriérů. Následovat by měla komplexní oprava. Některé typy izolací se zacelují podobně jako záplata jen místo, kudy zatéká. Navíc umožňují jednosměrné odpaření vody, která se pod narušenou vrstvu již dostala.

Při komplexní opravě má dnes stavebník možnost zvolit technologii s tradičními asfaltovými pásy, nebo s novějšími, většinou plastovými izolačními foliemi. Jejich výrobci uvádějí životnost kolem 40 let, materiál i jeho položení je ovšem dražší.

Ke střeše také patří okap

Při kontrole střechy vyčistíme okapový žlab, zejména na podzim vymetáme napadané listí, aby voda ze žlabu odtékala a nezamrzala v něm. Koupit se dá také speciální plastová síť, která listí do okapu nepustí. Stejnou službu prokáže i pletivo s malými oky.